Povrchové kalení

Povrchové kalení patří mezi procesy tepelného zpracování, které umožňují dosáhnout povrchové vrstvy s vyšší tvrdostí, která je typicky více otěruodolná, ve srovnání s houževnatým jádrem součásti.

Povrchovým kalením dochází k tvorbě tvrdého povrchu zpracovávaného dílu s tím, že jádro zůstává relativně měkké. Kombinace tvrdého povrchu a měkkého jádra je vysoce oceňována v moderním strojírenství, protože takto zpracované díly odolávají velmi vysokému namáhání a únavě materiálu, přičemž tato vlastnost je mimořádně ceněná u takových součástí jako hřídele a ozubená kola.

Proces povrchového kalení se skládá ze tří fází:
  1. rychlé zahřátí vytvrzované vrstvy na teplotu vyšší než horní kritická teplota, což umožní tvorbu austenitické struktury
  2. výdrž na této teplotě po dostatečně dlouhý čas tak, aby se dosáhlo strukturální rovnováhy a
  3. následné rychlé zchlazení (zakalení) tak, aby se intenzivně díl zchladil na strukturu stabilní při vyšší teplotě či požadované transformaci na martenzitickou strukturu.
Mezi nesporné výhody povrchového kalení patří možnost vytvrzení vybraných oblastí dílu, možnost zpracování kusových či malosériových zakázek a relativní energetická úspornost procesu.

Povrchové kalení lze dělit podle zdroje tepelné energie, a to například na kalení plamenem, indukční povrchové kalení a povrchové kalení laserem.
Naše indukční kalírna nabízí jeden z druhů povrchového kalení, a to vysokofrekvenční povrchové kalení, kdy se pro ohřev zpracovávaného dílu využívá proud indukovaný prostřednictvím měděné smyčky (induktoru). Induktor, který se skládá ze dvou smyček, jednou smyčkou díl zahřívá, druhou smyčkou nahřátou část součásti sprchuje a tím prudce zchlazuje (kalí).Poptávky

poptavky@kalirna.cz

tel. +420 466 671 058

Objednávky

emailem na kalirna@kalirna.cz

nebo přes zákaznický portál (heslo na vyžádání)

tel. +420 466 671 062

Výroba

indukce@kalirna.cz

tel. +420 466 671 065