Inovativní

Technologie

 

Naše moderní stroje pracují s frekvencí od 100 do 350 kHz v závislosti na použitém induktoru a technologii:
- hloubka průkalu je 0,7 - 2,5 mm
- zakalíme od hlavičky šroubu až po hřídel s max. průměrem 110 mm
- u ozubených kol až 180 mm
- max. délka upnutí je 1340 mm
- kalíme do vody, polymeru, oleje

Kalíme především rotační dílce, po dohodě i široký sortiment nerotačních dílů, a to jak v kusové, tak i sériové výrobě.

Zakalené díly dále popouštíme v šachtových pecích s nucenou cirkulací. V rámci mezioperační a výstupní kontroly provádíme měření tvrdosti s následným vystavením protokolu. Další předností naší kalírny je zázemí moderně vybavené metalografické laboratoře.

Dále nabízíme rovnání zakalených hřídelí a rotačních dílů:
- do max. průměru 60 mm
- a délky 1300 mm
- max. rovinnost 0,2 mm

Povrchové kalení Povrchové kalení Povrchové kalení Povrchové kalení